Scroll Down

Finansiell forvaltning

Camar Finans forvalter konsernets investeringer i ikke-strategiske noterte og unoterte verdipapirer. Dette skjer gjennom flere selskap i strukturen og kan være investeringer med høyere risiko enn bankinnskudd eller andre opportunistiske muligheter som vi mener vil kunne gi en attraktiv risikojustert avkastning.

Forvaltningen har stor frihetsgrad og kan investere på tvers av ulike aktivaklasser. Hovedfokus er dog primært noterte og unoterte verdipapir, herunder aksjer, obligasjoner, fond og sertifikater i Norden.


Camar Finans

Kontakt

Espen Selvikvåg Berge

Partner Camar AS