Åpenhetsloven

Åpenhetsloven pålegger næringsdrivende en rekke plikter knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Den gir alle interessenter rett til informasjon om håndtering av faktiske og mulige negative konsekvenser for disse rettighetene. Camar har startet arbeidet med å
følge opp lovens krav.

Arbeidet Camar gjør består av å kartlegge egen virksomhet, leverandørkjede og forretningspartnere. Vi har sendt et spørreskjema til våre viktigste leverandører og tilbakemeldingene vi har fått så langt har foreløpig ikke avdekket negative forhold. Selskapene i vår portefølje som er omfattet av åpenhetsloven er også i gang med arbeidet.

Se redegjørelse her (PDF-dokument)

Spørsmål i forbindelse med åpenhetsloven kan rettes til Christine Sagen Helgø
Epost: christine@camar.no