Invest

Invest

Investeringsstrategi

Direkteinvesteringer har vært vår kjernevirksomhet siden opprettelsen av Camar i 1994. Camar investerer i virksomheter hvor vi som investor kan spille en aktiv rolle og bidra til selskapets fremtidige utvikling i tett samarbeid med selskapets ledelse og øvrige eiere. Camar vil som regel få inntreden i et selskap via:

Behov for vekstkapital
Ønske om partnerskap for aktivt eierskap og videreutvikling
Generasjonsskifte
Eierskapsendring

Aktiviteten vår er fokusert i Norden med Norge som primærmarked. Camar vil i tillegg til kapital bidra aktivt til selskapets utvikling gjennom strategiarbeid, utvikling av forretningsplaner, aktivt styrearbeid, samt et tett samarbeid med ledelsen på alle større finansielle og operasjonelle utfordringer og muligheter.

Camar er en opportunistisk investor. Vi investerer på tvers av de fleste bransjer og er fleksible på hvilken del av kapitalstrukturen vi investerer i. Gjennom vår historie har vi best erfaring i partnerskap, hvor vi er flere eiere som kan spille på hverandres kompetanse. Camar har en kompetanse som i all hovedsak er av finansiell art og partnere med et mer industrielt fokus er derfor ønskelig.

 

Investeringskriterier

Mulighet for Camar til å sysselsette minimum NOK 30 millioner.

Lønnsomme og etablerte bedrifter med gode utviklingsmuligheter, en sterk markedsposisjon og konkurransefortrinn.

Vi er bransjeuavhengig, men vi må se en bevisst forretningsmodell som vi kan forstå og verdsette (ikke venture eller såkorn).

Ettersom Camar er et privat eiet investeringsselskap er vi fleksible. Eierhorisont vil kunne variere i stor grad mellom de forskjellige investeringene. Langsiktighet er viktig for oss, men det viktigste er at det skapes en felles plan mellom Camar, selskapets ledelse og øvrige eiere for å realisere industrielle og økonomiske mål.

Fleksibilitet med tanke på eierandel, men minimum 10% og mulighet for å påvirke selskapets utvikling.

Kontakt

Kontakt

Sindre Ertvaag

Daglig lederCamar AS

Portefølje

Norgesdekk

Norgesdekk er Norges største produsent-uavhengige grossist av dekk, felger og tilhørende utstyr. Selskapet kjøper og importerer dekk til privatmarkedet, landbruk, industri og tung transport. Selskapet ble opprinnelig etablert av Arne Stangeland i 1984. Selskapets hovedkontor ligger på Jæren og via organisk vekst og oppkjøp har selskapet etablert avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Kristiansand, og Narvik.

norgesdekk.no

Helsepartner Nord- Norge

Helsepartner Nord-Norge er et nordnorsk privat helse- og omsorgsselskap. Selskapet vil være til stede fra Nordland i sør til Finnmark i nord, og være et lokalt alternativ til sørnorske eller utenlandske kjeder. Målet er først og fremst å avlaste og supplere kommuner og helseforetak i landsdelen.

helsepartnernordnorge.no

Nordic Outdoor

Nordic Outdoor AS er en betydelig aktør innen området fiske- og friluftsliv. Selskapet eier merkevaren Sølvkroken, samt besitter flere agenturer på andre sterke merkevarer innenfor fiske og friluft. Sølvkroken har vært en bransjeledende merkevare i Norge gjennom mange år. Nordic Outdoor er gjennom Nordeca Konsument også den ledende produsenten av kart til konsumentmarkedet i Norge.

nordic-outdoor.no

Incus Investor

Incus Investor er et nordisk industrielt investeringsselskap notert på Oslo børs. Selskapet har porteføljeselskap med røtter i ulike deler av den maritime industrien og har hovedkontor i Stavanger.

incusinvestor.com

Spring Capital Polaris

Spring Capital Polaris ble etablert i 2017. Selskapet investerer i skandinaviske software selskap som ønsker internasjonal ekspansjon. Kapitalen er privat og selskapet har kontor i Oslo og New York.

springcapital.com

Cinclus

Cinclus ble etablert i 2006 for å gjøre investeringer i små og mellomstore bedrifter i Norden. I dette segmentet er det få profesjonelle investormiljøer og dermed begrenset adgang til vekstkapital.

cinclus-invest.no

Eidstril

Konsernet Eidstril AS ble etablert i 2012 ved at Eidstril AS kjøpte alle aksjene i de skipseiende selskapene Viking Dynamic AS og Stril Myster AS ut av NorSea Group. Selskapet ble etablert i forbindelse med at Camar og flere andre eiere i NorSea Group solgte sin eierandel til Wilh. Wilhelmsen Holding AS.

Stavanger Energy Trading

Stavanger Energy Trading ble etablert i 2015 og trader spreads innenfor råolje og oljeprodukter i de europeiske, amerikanske og asiatiske markedene.

stavangerenergytrading.no

Driatsero SRL

Driatsero SRL ble etablert i 2017. Aktiviteten består av en produksjonsfabrikk i Romania som produserer «Soft Car» for bruk i testing av selvkjørende biler.

Well Innovation

Well Innovation er er en norsk teknologibedrift som er spesialister innen engineering, design og produksjon av
digitale verktøy og løsninger for olje- og gassindustrien.

wellinnovation.no