Scroll Down

Vår investeringsstrategi

Direkteinvesteringer har vært vår kjernevirksomhet siden opprettelsen av Camar i 1994. Camar investerer i virksomheter hvor vi som investor kan spille en aktiv rolle og bidra til selskapets fremtidige utvikling i tett samarbeid med selskapets ledelse og øvrige eiere. Camar vil som regel få inntreden i et selskap via:

 • Behov for vekstkapital for å finansiere investeringer, enten i organiske eller strategiske vekstmuligheter.

 • Ønske om å inngå partnerskap med en aktiv eier for å videreutvikle bedriften.

 • Andre naturlige behov for endringer i eierskapet som generasjonsskifte eller rene nedsalg.

Camar vil i tillegg til kapital bidra aktivt til selskapets utvikling gjennom strategiarbeid, utvikling av forretningsplaner, aktivt styrearbeid, samt et tett samarbeid med ledelsen på alle større finansielle og operasjonelle utfordringer og muligheter.

Camar er en opportunistisk investor. Vi investerer på tvers av de fleste bransjer og er fleksible på hvilken del av kapitalstrukturen vi investerer i. Gjennom vår historie har vi best erfaring i partnerskap, hvor vi er flere eiere som kan spille på hverandres kompetanse. Camar har en kompetanse som i all hovedsak er av finansiell art og partnere med et mer industrielt fokus er derfor ønskelig.

Camar Invest

Bærekraft

Camar vil være med å bidra til økonomisk bærekraftige og attraktive arbeidsplasser. God forretningsskikk er viktig for oss. Gjennom aktiv eierstyring påser vi at selskapene vi investerer i følger etiske normer og regler. Alle våre ansatte har ansvar for at miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring blir vurdert i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

FN sine bærekraftsmål skal være retningsgivende for våre vurderinger og i vårt arbeid har vi valgt å legge spesielt vekt på følgende 4 mål:

 • 3 – God helse

 • 5 – Likestilling mellom kjønnene

 • 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • 11 – Bærekraftige byer og samfunn

Investeringskriterier

 • Mulighet for Camar til å sysselsette minimum NOK 30 millioner og inntil NOK 150 millioner.

 • Lønnsomme og etablerte bedrifter med gode utviklingsmuligheter, en sterk markedsposisjon og konkurransefortrinn.

 • Vi er bransjeuavhengig, men vi må se en bevisst forretningsmodell som vi kan forstå og verdsette (ikke venture eller såkorn).

 • Omsetning for relevante selskap vil variere, men for å treffe på øvrige kriterier ser vi at omsetning vanligvis ligger mellom NOK 100 – 1 000 millioner.

 • Aktiviteten vår er fokusert i Norden, med Norge som primærmarked. Dermed ligger mest sannsynlig hovedkontoret vi inngår partnerskap med i Norge.

 • Fleksibilitet med tanke på eierandel, men minimum 10% og mulighet for å påvirke selskapets utvikling.

 • Ettersom Camar er et privat eiet investeringsselskap er vi fleksible. Eier horisont vil kunne variere i stor grad mellom de forskjellige investeringene. Langsiktighet er viktig for oss, men det viktigste er at det skapes en felles plan mellom Camar, selskapets ledelse og øvrige eiere for å realisere industrielle og økonomiske mål.

Investeringer

Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter. Vår virksomhet dekker hele livssyklusen fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og livstidsforlengelse - alltid med fokus på å forbedre HMSK, produktivitet og forutsigbarhet. Selskapet lever hovedsakelig tjenester og produkter innen tre områder: Isolasjon, stillas og overflate. I tillegg leverer selskapet en del spesialtjenester innen tilkomstteknikk (TT), kaldkutting, habitat, arkitekt og industriell rengjøring.

Axxelerator er et norsk aksjeselskap (ikke et fond) som investerer i robuste mellomstore bedrifter. Selskapet ble etablert våren 2021 av et team med lang erfaring i å bygge selvstendige selskaper gjennom fokus på kontinuerlig forbedring og langsiktig verdiutvikling. Axxelerator har 1,75 mrd i egenkapital til investeringer.

Norgesdekk er Norges største produsent-uavhengige grossist av dekk, felger og tilhørende utstyr. Selskapet kjøper og importerer dekk til privatmarkedet, landbruk, industri og tung transport. Selskapet ble opprinnelig etablert av Arne Stangeland i 1984. Selskapets hovedkontor ligger på Jæren og via organisk vekst og oppkjøp har selskapet etablert avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Kristiansand, og Narvik.

Norrøna Storkjøkken er stolte av å være en av landets ledende totalleverandører av storkjøkkenutstyr. Selskapet leverer alle typer storkjøkkenutstyr og kjøkken-/småutstyr til f.eks. caféer, barnehager, hotell-/restaurantbransjen, bedriftskantiner og hos større kunder som Forsvaret og offshore/plattformer. Gjennomprøvde løsninger og solid kvalitet skal prege Norrøna sitt utvalg og de setter ergonomi og brukeropplevelse høyt.

Aktuelt

Invest

Camar lead investor i børsnoteringen av Beerenberg

3.10.2023

Camar AS går i forbindelse med børsnoteringen av Beerenberg inn med mNOK 80 og blir eier av 18 % av selskapet

Les Mer

Invest

Norrøna kjøper Beha-Hedo

2.10.2023

Norrøna Gruppen ved Norrøna Fellestjenester AS har overtatt 100% av aksjene i Beha-Hedo Industrier AS.

Les Mer

Kontakt

Joachim I. Modahl

Partner Camar AS

Henrik E. Ahlqvist

Analytiker