Scroll Down

Vår investeringsstrategi

Direkteinvesteringer har vært vår kjernevirksomhet siden opprettelsen av Camar i 1994. Camar investerer i virksomheter hvor vi som investor kan spille en aktiv rolle og bidra til selskapets fremtidige utvikling i tett samarbeid med selskapets ledelse og øvrige eiere. Camar vil som regel få inntreden i et selskap via:

 • Behov for vekstkapital for å finansiere investeringer, enten i organiske eller strategiske vekstmuligheter.

 • Ønske om å inngå partnerskap med en aktiv eier for å videreutvikle bedriften.

 • Andre naturlige behov for endringer i eierskapet som generasjonsskifte eller rene nedsalg.

Camar vil i tillegg til kapital bidra aktivt til selskapets utvikling gjennom strategiarbeid, utvikling av forretningsplaner, aktivt styrearbeid, samt et tett samarbeid med ledelsen på alle større finansielle og operasjonelle utfordringer og muligheter.

Camar er en opportunistisk investor. Vi investerer på tvers av de fleste bransjer og er fleksible på hvilken del av kapitalstrukturen vi investerer i. Gjennom vår historie har vi best erfaring i partnerskap, hvor vi er flere eiere som kan spille på hverandres kompetanse. Camar har en kompetanse som i all hovedsak er av finansiell art og partnere med et mer industrielt fokus er derfor ønskelig.

Camar Invest

Bærekraft

Camar vil være med å bidra til økonomisk bærekraftige og attraktive arbeidsplasser. God forretningsskikk er viktig for oss. Gjennom aktiv eierstyring påser vi at selskapene vi investerer i følger etiske normer og regler. Alle våre ansatte har ansvar for at miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring blir vurdert i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

FN sine bærekraftsmål skal være retningsgivende for våre vurderinger og i vårt arbeid har vi valgt å legge spesielt vekt på følgende 4 mål:

 • 3 – God helse

 • 5 – Likestilling mellom kjønnene

 • 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • 11 – Bærekraftige byer og samfunn

Investeringskriterier

 • Mulighet for Camar til å sysselsette minimum NOK 30 millioner og inntil NOK 150 millioner.

 • Lønnsomme og etablerte bedrifter med gode utviklingsmuligheter, en sterk markedsposisjon og konkurransefortrinn.

 • Vi er bransjeuavhengig, men vi må se en bevisst forretningsmodell som vi kan forstå og verdsette (ikke venture eller såkorn).

 • Omsetning for relevante selskap vil variere, men for å treffe på øvrige kriterier ser vi at omsetning vanligvis ligger mellom NOK 100 – 1 000 millioner.

 • Aktiviteten vår er fokusert i Norden, med Norge som primærmarked. Dermed ligger mest sannsynlig hovedkontoret vi inngår partnerskap med i Norge.

 • Fleksibilitet med tanke på eierandel, men minimum 10% og mulighet for å påvirke selskapets utvikling.

 • Ettersom Camar er et privat eiet investeringsselskap er vi fleksible. Eier horisont vil kunne variere i stor grad mellom de forskjellige investeringene. Langsiktighet er viktig for oss, men det viktigste er at det skapes en felles plan mellom Camar, selskapets ledelse og øvrige eiere for å realisere industrielle og økonomiske mål.

Investeringer

Axxelerator er et norsk aksjeselskap (ikke et fond) som investerer i robuste mellomstore bedrifter. Selskapet ble etablert våren 2021 av et team med lang erfaring i å bygge selvstendige selskaper gjennom fokus på kontinuerlig forbedring og langsiktig verdiutvikling. Axxelerator har 1,75 mrd i egenkapital til investeringer.

Norgesdekk er Norges største produsent-uavhengige grossist av dekk, felger og tilhørende utstyr. Selskapet kjøper og importerer dekk til privatmarkedet, landbruk, industri og tung transport. Selskapet ble opprinnelig etablert av Arne Stangeland i 1984. Selskapets hovedkontor ligger på Jæren og via organisk vekst og oppkjøp har selskapet etablert avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Kristiansand, og Narvik.

Norrøna Storkjøkken er stolte av å være en av landets ledende totalleverandører av storkjøkkenutstyr. Selskapet leverer alle typer storkjøkkenutstyr og kjøkken-/småutstyr til f.eks. caféer, barnehager, hotell-/restaurantbransjen, bedriftskantiner og hos større kunder som Forsvaret og offshore/plattformer. Gjennomprøvde løsninger og solid kvalitet skal prege Norrøna sitt utvalg og de setter ergonomi og brukeropplevelse høyt.

Nordic Outdoor AS er en betydelig aktør innen området fiske- og friluftsliv. Selskapet eier merkevaren Sølvkroken, samt besitter flere agenturer på andre sterke merkevarer innenfor fiske og friluft. Sølvkroken har vært en bransjeledende merkevare i Norge gjennom mange år. Nordic Outdoor er gjennom Nordeca Konsument også den ledende produsenten av kart til konsumentmarkedet i Norge.

Aktuelt

Invest

Åpenhetsloven

29.6.2023

Åpenhetsloven pålegger næringsdrivende en rekke plikter knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir alle interessenter rett til informasjon om håndtering av faktiske og mulige negative konsekvenser for disse rettighetene. Camar har startet arbeidet med å følge opp lovens krav.

Les Mer

Invest

Norgesdekk er miljøsertifisert

12.4.2023

Norgesdekk har som mål å redusere miljøbelastningen og stimulere til grønn omstilling. Nå er alle 7 avdelinger hver for seg sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er de, og vi, stolte av!

Les Mer

Kontakt

Joachim I. Modahl

Partner Camar AS

Christine Sagen Helgø

Partner Camar AS

Henrik E. Ahlqvist

Analytiker