Investeringer

Direkteinvesteringer har vært vår kjernevirksomhet siden opprettelsen av Camar i 1994. Camar investerer i virksomheter hvor vi som investor kan spille en aktiv rolle og bidra til selskapets fremtidige utvikling i tett samarbeid med selskapets ledelse og øvrige eiere.

Beerenberg-konsernet har i mer enn 40 år levert nyskapende serviceløsninger for et bredt spekter av industrielle virksomheter. Vår virksomhet dekker hele livssyklusen fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og livstidsforlengelse - alltid med fokus på å forbedre HMSK, produktivitet og forutsigbarhet. Selskapet lever hovedsakelig tjenester og produkter innen tre områder: Isolasjon, stillas og overflate. I tillegg leverer selskapet en del spesialtjenester innen tilkomstteknikk (TT), kaldkutting, habitat, arkitekt og industriell rengjøring.

Axxelerator er et norsk aksjeselskap (ikke et fond) som investerer i robuste mellomstore bedrifter. Selskapet ble etablert våren 2021 av et team med lang erfaring i å bygge selvstendige selskaper gjennom fokus på kontinuerlig forbedring og langsiktig verdiutvikling. Axxelerator har 1,75 mrd i egenkapital til investeringer.

Norgesdekk er Norges største produsent-uavhengige grossist av dekk, felger og tilhørende utstyr. Selskapet kjøper og importerer dekk til privatmarkedet, landbruk, industri og tung transport. Selskapet ble opprinnelig etablert av Arne Stangeland i 1984. Selskapets hovedkontor ligger på Jæren og via organisk vekst og oppkjøp har selskapet etablert avdelinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Kristiansand, og Narvik.

Norrøna Storkjøkken er stolte av å være en av landets ledende totalleverandører av storkjøkkenutstyr. Selskapet leverer alle typer storkjøkkenutstyr og kjøkken-/småutstyr til f.eks. caféer, barnehager, hotell-/restaurantbransjen, bedriftskantiner og hos større kunder som Forsvaret og offshore/plattformer. Gjennomprøvde løsninger og solid kvalitet skal prege Norrøna sitt utvalg og de setter ergonomi og brukeropplevelse høyt.

Nordic Outdoor AS er en betydelig aktør innen området fiske- og friluftsliv. Selskapet eier merkevaren Sølvkroken, samt besitter flere agenturer på andre sterke merkevarer innenfor fiske og friluft. Sølvkroken har vært en bransjeledende merkevare i Norge gjennom mange år. Nordic Outdoor er gjennom Nordeca Konsument også den ledende produsenten av kart til konsumentmarkedet i Norge.

Loke Marine Minerals AS ble etablert i 2019 av erfarne ledere og gründere med betydelig suksessfull erfaring fra Olje- og gassbransjen for å bli en ledende leverandør av mineraler for den grønne energiovergangen. Selskapet har utnyttet sin erfaring innen E&P og undersjøisk teknologi for å utvikle banebrytende proprietære design av produksjonsutstyr og utført undersøkelser knyttet til leting, produksjon, miljø og økonomiske aspekter av industrien, alt med sikte på å sikre topp areallisenser på grunnlag av utvinning av havbunnsmineraler med minst mulig miljøpåvirkning.

Spring Capital Polaris ble etablert i 2017. Selskapet investerer i skandinaviske software selskap som ønsker internasjonal ekspansjon. Kapitalen er privat og selskapet har kontor i Oslo og New York.

Som det eneste fondet i sitt slag, investerer Novela Kapital I i mellomstore bedrifter på Nordvestlandet innen havromsrelaterte næringer. Havnæringen står for knappe 40 % av verdiskapningen i Møre og Romsdal, og regionen har et betydelig antall selskaper som er verdensledende innenfor sitt segment. Teamet så et behov for et profesjonelt investeringsmiljø med aktiv forvaltning mot selskap på Nordvestlandet. På investorsiden står blant annet Sparebanken Møre, Sparebank 1 SMN Invest AS, Camar AS, Gjensidige Nordmøre AS, Converto og en rekke av de lokale aksjonærene i Novela AS.

Helsepartner Nord-Norge er et nordnorsk privat helse- og omsorgsselskap. Selskapet vil være til stede fra Nordland i sør til Finnmark i nord, og være et lokalt alternativ til sørnorske eller utenlandske kjeder. Målet er først og fremst å avlaste og supplere kommuner og helseforetak i landsdelen.

SubseaPartner leverer tjenester innenfor inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av flytende oljeproduksjonsanlegg og inshore dykkearbeider. Selskapet ble stiftet i 2013 som et følge av et utkjøp av Fugro RUE, og organisasjonen har lang erfaring fra tidligere selskaper innenfor dykking og ROV-tjenester både i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger i Haugesund med 12 fast ansatte samt dykkere og annet prosjektpersonell som leies inn/prosjektansettes.

Well Innovation er er en norsk teknologibedrift som er spesialister innen engineering, design og produksjon av digitale verktøy og løsninger for olje- og gassindustrien.

Kontakt

Joachim I. Modahl

Partner Camar AS

Henrik E. Ahlqvist

Analytiker