Aker BP og Aker Solutions sikrer nye kontorlokaler i Hinna Park

Aker BP og Aker Solutions sikrer nye kontorlokaler i Hinna Park
Aker BP og Aker Solutions sikrer nye kontorlokaler i Hinna Park

Samlet utgjør Valhall ca 70.000 kvm inkludert en parkeringskjeller med p-plasser for bil og sykkel.

Publisert

14.6.2022

Aker BP og Aker Solutions har inngått langtidsavtale med eier og utbygger Hinna Park Utvikling (HPU) om moderne og energieffektive kontorbygg i Jåttåvågen i Stavanger fra 2024/2025.

Utviklingen av fase 2 i Hinna Park er for fullt i gang med mål om å skape «den levende bydelen ved fjorden». Valhall-prosjektet utgjør samlet et av de første delområdene i Hinna Park 2.0, og vil være med å sette standarden for hvordan resten av denne bydelen skal bli. Prosjektet skal bygge oppom bussveien og byutviklingsstrategien om etablering av arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter ved busstopp og nær kollektivknutepunkt.

Det nye kontorkomplekset som skal bygges er lokalisert ved sjøen nær det skjeve tårnet i Jåttåvågen. Utbyggingen har fått prosjektnavnet «Valhall» og vil bestå av to seks-etasjers bygninger på totalt 71 000 kvadratmeter med en parkering for bil og sykkel i underetasjen. Aker BP og Aker Solutions har inngått separate langtidsleiekontrakter på til sammen 48 000 kvadratmeter fordelt på de to byggene. Det vil også være lokaler tilgjengelig for tredjeparts leietakere i kontorkomplekset.

De nye byggene skal legge til rette for utstrakt digital samhandling og effektiv styring av aktiviteter på land og til havs. Byggene vil ligge nær offentlig kommunikasjon, både bussvei og tog.

HPU (Stavanger Utvikling KS, Entra ASA, Obos Nye Hjem og Camar Eiendom) eier tomten og er ansvarlig utbygger i samarbeid med hovedentreprenøren HENT. Planlagt byggestarter i september, forutsatt godkjente offentlige tillatelser.

Partene har inngått ti års leiekontrakt for hoveddelen av kontorkomplekset. Aker BP har i tillegg inngått forlenget leiekontrakt på 15 år for et spesialdesignet samhandlingssenter i det ene bygget.

Første fase skal stå klar til innflytting innen utgangen av 2024, mens resterende lokaler skal være ferdig innen sommeren 2025.

No items found.

Flere aktuelt saker

Eiendom

Nytt høyhus i Stavanger fikk grønt lys

28.5.2024

Planen om et 15 etasjers kontorbygg i Stavanger sentrum har fått politikernes velsignelse. Camar Eiendom og K2 står bak bygget på over 8000 kvadratmeter.

Les saken

Eiendom

Camar Eiendom har inngått nytt partnerskap

10.1.2024

Camar Eiendom har inngått partnerskap med Sapiens Eiendom AS om en felles satsing på næringseiendom i Stavanger-regionen.

Les saken

Eiendom

Sparebanken Vest flytter inn i Norges Bank-bygget

2.11.2023

Sparebanken Vest flytter inn i Domkirkeplassen 3, det historiske bankbygget som en gang huset Norges Bank.

Les saken