Åpenhetsloven

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven

Publisert

29.6.2023

Åpenhetsloven pålegger næringsdrivende en rekke plikter knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir alle interessenter rett til informasjon om håndtering av faktiske og mulige negative konsekvenser for disse rettighetene. Camar har startet arbeidet med å følge opp lovens krav.

Arbeidet Camar gjør består av å kartlegge egen virksomhet, leverandørkjede og forretningspartnere. Vi har sendt et spørreskjema til våre viktigste leverandører og tilbakemeldingene vi har fått så langt har foreløpig ikke avdekket negative forhold. Selskapene i vår portefølje som er omfattet av åpenhetsloven er også i gang med arbeidet.

Spørsmål i forbindelse med åpenhetsloven kan rettes til christine@camar.no.

No items found.

Flere aktuelt saker

Invest

Camar lead investor i børsnoteringen av Beerenberg

3.10.2023

Camar AS går i forbindelse med børsnoteringen av Beerenberg inn med mNOK 80 og blir eier av 18 % av selskapet

Les saken

Invest

Norrøna kjøper Beha-Hedo

2.10.2023

Norrøna Gruppen ved Norrøna Fellestjenester AS har overtatt 100% av aksjene i Beha-Hedo Industrier AS.

Les saken

Invest

Norgesdekk er miljøsertifisert

12.4.2023

Norgesdekk har som mål å redusere miljøbelastningen og stimulere til grønn omstilling. Nå er alle 7 avdelinger hver for seg sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er de, og vi, stolte av!

Les saken