Axxelerator Capital gjør nye kjøp

Axxelerator Capital gjør nye kjøp
Axxelerator Capital gjør nye kjøp

Kjerneteamet i Axxelerator Capital består av (fra venstre) Jon Pran, Kim Strømsborg, Calle Sibbern (foran) og Peter Sunde. (Bilde lånt av Finansavisen)

Publisert

26.8.2022

Axxelerator Capital har gjennom sommeren gjennomført tre nye oppkjøp av SMB-selskap.

Axxelerator er et norsk aksjeselskap som investerer i robuste mellomstore bedrifter. Selskapet ble etablert våren 2021 av et team med lang erfaring i å bygge selvstendige selskaper gjennom fokus på kontinuerlig forbedring og langsiktig verdiutvikling. Axxelerator har 1,75 mrd i egenkapital til investeringer og Camar har en aktiv rolle som investor i selskapet.

 Siden det første kjøpet i juli 2021 har selskapet nå bygget en diversifisert portefølje av seks solide selskap og er på god vei i forhold til plan og vedlagt strategi.

Les mer om oppkjøpene her

No items found.

Flere aktuelt saker

Invest

Åpenhetsloven

29.6.2023

Åpenhetsloven pålegger næringsdrivende en rekke plikter knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir alle interessenter rett til informasjon om håndtering av faktiske og mulige negative konsekvenser for disse rettighetene. Camar har startet arbeidet med å følge opp lovens krav.

Les saken

Invest

Norgesdekk er miljøsertifisert

12.4.2023

Norgesdekk har som mål å redusere miljøbelastningen og stimulere til grønn omstilling. Nå er alle 7 avdelinger hver for seg sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er de, og vi, stolte av!

Les saken

Invest

Loke Marine Minerals har sikret seg lisenser i Stillehavet

17.3.2023

Loke annonserer kjøp av dyphavsmineralvirksomheten UK Seabed Resources.

Les saken