Loke Marine Minerals har sikret seg lisenser i Stillehavet

Loke Marine Minerals har sikret seg lisenser i Stillehavet
Loke Marine Minerals har sikret seg lisenser i Stillehavet

Publisert

17.3.2023

Loke annonserer kjøp av dyphavsmineralvirksomheten UK Seabed Resources.

Loke Marine Minerals, som Camar er investert i, har kunngjort kjøpet av dyphavsmineralvirksomheten UK Seabed Resources (UKSR). UKSR har en 100% eierandel i to dyphavsminerallisenser lokalisert i Clarion-Clipperton Zone (CCZ) i Stillehavet, sponset av Storbritannia. Lisensene er utstedt av International Seabed Authority1. UKSR har også en eierandel på 19,9 % i Ocean Mineral Singapore ISA-lisensen i CCZ.

Les pressemeldingen her

No items found.

Flere aktuelt saker

Invest

Åpenhetsloven

29.6.2023

Åpenhetsloven pålegger næringsdrivende en rekke plikter knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir alle interessenter rett til informasjon om håndtering av faktiske og mulige negative konsekvenser for disse rettighetene. Camar har startet arbeidet med å følge opp lovens krav.

Les saken

Invest

Norgesdekk er miljøsertifisert

12.4.2023

Norgesdekk har som mål å redusere miljøbelastningen og stimulere til grønn omstilling. Nå er alle 7 avdelinger hver for seg sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er de, og vi, stolte av!

Les saken

Invest

Axxelerator Capital gjør nye kjøp

26.8.2022

Axxelerator Capital har gjennom sommeren gjennomført tre nye oppkjøp av SMB-selskap.

Les saken