Loke Marine Minerals har sikret seg lisenser i Stillehavet

Loke Marine Minerals har sikret seg lisenser i Stillehavet
Loke Marine Minerals har sikret seg lisenser i Stillehavet

Publisert

17.3.2023

Loke annonserer kjøp av dyphavsmineralvirksomheten UK Seabed Resources.

Loke Marine Minerals, som Camar er investert i, har kunngjort kjøpet av dyphavsmineralvirksomheten UK Seabed Resources (UKSR). UKSR har en 100% eierandel i to dyphavsminerallisenser lokalisert i Clarion-Clipperton Zone (CCZ) i Stillehavet, sponset av Storbritannia. Lisensene er utstedt av International Seabed Authority1. UKSR har også en eierandel på 19,9 % i Ocean Mineral Singapore ISA-lisensen i CCZ.

Les pressemeldingen her

No items found.

Flere aktuelt saker

Invest

Camar lead investor i børsnoteringen av Beerenberg

3.10.2023

Camar AS går i forbindelse med børsnoteringen av Beerenberg inn med mNOK 80 og blir eier av 18 % av selskapet

Les saken

Invest

Norrøna kjøper Beha-Hedo

2.10.2023

Norrøna Gruppen ved Norrøna Fellestjenester AS har overtatt 100% av aksjene i Beha-Hedo Industrier AS.

Les saken

Invest

Åpenhetsloven

29.6.2023

Åpenhetsloven pålegger næringsdrivende en rekke plikter knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir alle interessenter rett til informasjon om håndtering av faktiske og mulige negative konsekvenser for disse rettighetene. Camar har startet arbeidet med å følge opp lovens krav.

Les saken