Norgesdekk er miljøsertifisert

Norgesdekk er miljøsertifisert
Norgesdekk er miljøsertifisert

Publisert

12.4.2023

Norgesdekk har som mål å redusere miljøbelastningen og stimulere til grønn omstilling. Nå er alle 7 avdelinger hver for seg sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er de, og vi, stolte av!

Miljøfyrtårn er en anerkjent sertifisering som hjelper bedrifter å jobbe målrettet innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Ved å være sertifisert miljøfyrtårn får Norgesdekk anledning til å dokumentere sin miljøinnsats. Det innebærer at de systematisk arbeider med tiltak i hverdagen som bidrar til en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Med sertifiseringsordningen blir miljøarbeidet forankret og prioritert, og får mer oppmerksomhet hos de ansatte.

Klikk deg inn HER for å lese hele saken.

No items found.

Flere aktuelt saker

Invest

Åpenhetsloven

29.6.2023

Åpenhetsloven pålegger næringsdrivende en rekke plikter knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir alle interessenter rett til informasjon om håndtering av faktiske og mulige negative konsekvenser for disse rettighetene. Camar har startet arbeidet med å følge opp lovens krav.

Les saken

Invest

Loke Marine Minerals har sikret seg lisenser i Stillehavet

17.3.2023

Loke annonserer kjøp av dyphavsmineralvirksomheten UK Seabed Resources.

Les saken

Invest

Axxelerator Capital gjør nye kjøp

26.8.2022

Axxelerator Capital har gjennom sommeren gjennomført tre nye oppkjøp av SMB-selskap.

Les saken