Camar går inn på eiersiden i Norrøna Storkjøkken

Camar går inn på eiersiden i Norrøna Storkjøkken
Camar går inn på eiersiden i Norrøna Storkjøkken

Publisert

31.8.2021

Camar AS går inn på eiersiden og overtar 40% eierandel. Familien Bøe kommer fremdeles til å ha aksjemajoritet med 60%. Sammen med Camar skal Norrøna utvikles videre.

Norrøna Storkjøkken er landets ledende totalleverandør av storkjøkkenutstyr. Selskapet leverer kjøkken og utsyr til blant annet hotell, restaurant, bedriftskantiner, forsvaret og plattformer, men også til mindrekjøkken som i barnehager og cafeer.

Camar AS går inn på eiersiden og overtar 40% eierandel. Familien Bøe kommer fremdeles til å ha aksjemajoritet med 60%. Sammen med Camar skal Norrøna utvikles videre. Langsiktighet har alltid vært sentralt i Norrønas eierfilosofi gjennom tregenerasjoner, og det er sammenfallende med Camar sin måte å jobbe langsiktig på. Justeringen av eiersituasjonen medfører ikke noen endringer i organisasjonen eller for de ansatte. Målet er at Norrøna skal styrke sin markedsposisjon ytterligere og bli enda større i bransjen.

No items found.

Flere aktuelt saker

Invest

Åpenhetsloven

29.6.2023

Åpenhetsloven pålegger næringsdrivende en rekke plikter knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir alle interessenter rett til informasjon om håndtering av faktiske og mulige negative konsekvenser for disse rettighetene. Camar har startet arbeidet med å følge opp lovens krav.

Les saken

Invest

Norgesdekk er miljøsertifisert

12.4.2023

Norgesdekk har som mål å redusere miljøbelastningen og stimulere til grønn omstilling. Nå er alle 7 avdelinger hver for seg sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er de, og vi, stolte av!

Les saken

Invest

Loke Marine Minerals har sikret seg lisenser i Stillehavet

17.3.2023

Loke annonserer kjøp av dyphavsmineralvirksomheten UK Seabed Resources.

Les saken